Kiáradt rájuk a Lélek

Piros pünkösd napja igazi tavaszi ünnep.
Balassi Bálint írja a következő sorokat:
“Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!

Te nyitod rózsákat meg illatozásra,
néma fülemüle torkát kiáltásra,
Fákat is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.”

Pünkösd azonban ennél sokkal többet jelent.
Húsvét után ötven nap telt el:
Jézus apostolai, akik tanúi voltak az Úr kereszthalálának,
s akik találkoztak vele föltámadása után,
most éppen félve várakoznak abban a teremben,
ahol az utolsó vacsorán Jézussal együtt voltak.
S kiárad rájuk a Lélek: a szentírási szöveg lángnyelvekről beszél.
Erőt kapnak, és akik eddig féltek a zárt ajtók mögött,
most bátran kimennek az emberek közé.
Beszélnek az egybegyűlt sokaságnak
a názáreti Jézus tetteiről, föltámadásáról.
S ami az igazi pünkösdi üzenet:
az éppen Jeruzsálemben lévő zarándokok,
akik különböző nyelven beszélnek:
pártusok, médek, elamiták, Mezopotámia,
Júdea, Kappadócia, Pontus, Ázsia, Frígia, Pamfilia,
Egyiptom és Líbia cirenei körzetének lakói,
római zarándokok, zsidók, krétaiak és arabok:
hallják, hogy az ő nyelvükön hirdetik
Isten csodás tetteit. Mi is itt az üzenet?
Így mondjuk: a nyelv-csoda.
Ismerjük a bábeli toronyépítők históriáját:
akiknek megzavarta az Úr a nyelvüket,
mert elfeledték, hogy ők emberek csupán.
Tornyot akartak építeni, mintegy istennek tartották magukat,
s az Isten megszégyenítette őket. Nem értették meg egymást.
Pünkösd ennek az ellenkezője:
megértik egymást az emberek.
Bár különböző nyelvűek, mégis azt tapasztalják,
hogy az ő nyelvükön szólnak az apostolok.
Pünkösd, a tavaszi ünnep az egység ünnepe.
Az egymás megértésének nagy napja.
Amikor az eddig megzavart, egymást nem értő emberek
a Lélek erejéből most megértik az üzenetet,
és megértik egymást.
Mit kívánhatnánk Pünkösdkor az embereknek?
Kérjük a pünkösdi Lélek csodáját:
a sokféle ember legyen képes egy nyelven beszélni
és egy nyelven érteni.
A bábeli nyelvzavart váltsa fel a pünkösdi Lélek
összhangot teremtő ereje:
értsék meg egymást,
hiszen mindannyiunk sorsa ugyanaz:
itt élnünk s halnunk kell.
Ez a mi hazánk, ez a mireánk bízott föld,
ez a mireánk bízott szűkebb pátria!
Kívánjunk tavaszt, áldott szép Pünkösdöt,
virulást, igazi életet, egységet.
A Lélekre figyelve teljünk el mindannyian igazsággal,
felelős emberséggel.
S akkor majd el tudjuk fogadni
és meg fogjuk érteni egymást.

(ApCsel 2,1-11)

Print Friendly
Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.