Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája

„Az iskolában mindig valami csoda történik: interakció, személyek kapcsolata. Embert csiszolnak emberrel, ember formálódik. Fontosabb az az ember, akit tanítunk, mint az a tananyag, amit tanítunk. (…) Mert azt, amit tanítunk el lehet felejteni, de azt ahogyan tanítunk, nem lehet elfelejteni soha.”

(Dr. Korzenszky Richárd OSB)

honlapiskola

 2011 őszén kereste fel az önkormányzat a bencés közösséget a helyi Illyés Gyula Általános és Zeneiskola átvételének ügyében. Hosszas együttgondolkodás után, és komoly tárgyalások végén megszületett az a közoktatási megállapodás, amelynek következtében 2012. szeptember 1-től a Tihanyi Bencés Apátság lett az iskola fenntartója.

A Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Zeneiskolája jelenleg az egyetlen bencés általános iskola Magyarországon. Az a célunk, hogy úgy hozzunk létre bencés iskolát, hogy az közben megmaradjon Illyés Gyula iskolának. A már meglévő hagyományokat, értékeket megtartjuk, és ezeket egészítjük ki a bencés lelkiséggel. Nem fog egyik napról a másikra (sőt, egyik tanévről a másikra) „bencéssé” válni az intézmény. Sokat segít ebben a folyamatban, hogy a bencés apátság nem egyszerűen fenntartója, és gazdája iskolánknak, hanem a bencés szellemiség megjelenik mindennapjainkban is. Élő kapcsolat alakult ki az iskola és a szerzetesközösség között. A tanévnyitó, és a tanévzáró ünnepélyt az apátsági templomban tartjuk. A bencés atyák jelen vannak életünkben, általuk találkozhatunk Krisztussal a diákmiséken, és a szentgyónások alkalmával. A közös ádventi gyertyagyújtásokon, és a nagyböjti elmélkedéseken megosztják velünk gondolataikat, hittanórákat tartanak az iskolában. Megismerkedhetünk életmódjukkal, és a rend történetével a Szent Benedek-nap alkalmával.

adalbert

Szívesen látunk iskolánkban nem hívő családból érkező diákokat is, ha elfogadják az iskola értékrendjét, nevelési céljait.

Radó László
igazgató

Honlap: tihanyibencesiskola.hu
Facebook: http://www.facebook.com/TihanyiBencesIskola
Pályázatok: http://tihanyibencesiskola.hu/index.php/eu-palyazatok


A Tihanyi Bencés Iskola 2015/16-os tanévről szóló éves beszámolója alapján megállapítom, hogy az iskola a munkatervben vállalt feladatait teljesítette.
Az intézmény a pedagógiai programjának, a helyi tantervnek és a törvényi előírásoknak megfelelően működik, a bencés rend és a katolikus egyház által képviselt szellemiségben.
Mindezek alapján a 2015/16-os tanévről szóló éves beszámolót – mint a fenntartó Tihanyi Bencés Apátság képviselője – elfogadom.

Tihany, 2016. 09. 16.

Dr. Korzenszky Richárd OSB
perjel

Print Friendly

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.