Szent Flórián Gyertyaöntő Műhely

Szent Benedek Regulájában több sztmgym01alkalommal is szól a kétkezi munkáról és szorosan a szerzetes-lét részének tekinti. Benedek korában – az ókortól örökölt kulturális hagyomány alapján – a kétkezi munka lenézett volt.
A monostorok szerzetesi műhelyei szerezték meg az artificalis /mesterségbeli munka becsületét. Ma a technikai civilizáció – az ipari fejlődés, a fejlett technológiai eljárások – teljesen kiszorították a kétkezi munkának azt az ágát, amely szoros rokonságban van a képzőművészetekkel. Szinte csak mutatóban léteznek mesterségüket művészi színvonalon művelő kézműves mesterek. Ugyanakkor a nagyipari termeléssel előállított használati tárgyak mindmáig nem veszik fel a versenyt a kézműves termékek esztétikai és gyakorlati értékével.
Ma tehát újra megnőtt az értéke és jelentősége a mesterségbeli jártasságnak. Hiszen ez – a szalagmunka helyett – igényli az egyéni leleményességet, kreativitást, tervező és kivitelező készséget. A kézműves termékek nem
elidegenítőek, ellenkezőleg az öröm és az egészséges önértékelés forrásai, ezzel együtt maradandó értéket képviselnek. A szerzetesi műhely egyszerre tanúság az egyszerű, de minőségi életmódra való törekvés mellett, és ellenállás az élet minden területét kisajátítani szándékozó technikai „fejlődéssel” szemben.

A Tihanyi Bencés Apátság közössége 2014. januárjától helyt adott a gyertyaöntő műhely létrehozásának. A műhely fokozatos fejlesztése lehetővé teszi a termékek kínálatának bővítését. Világi munkatársaink szerzetesi elkötelezettséggel törekszenek minőségi termékek előállítására.

Kiss Domonkos OSBgyertyákÚjkicsi
   Vörös Ákos +36 30 224 8330

Print Friendly

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.