Fontosabb évszámok

Tihany történetében

Krisztus előtt:

Kb.20000: Pattintott kőeszköz. Szórványlelet a Külső tónál

2500 körül: (rézkor) Az ún. bádeni kultúra ideje, összefüggő település nyomai

1500 körül: (a bronzkor közepe) Összefüggő település, szellemi kultúra; urnasíros temető

1200 – 800: (késő bronzkor) Összefüggő település, az óvári sánc kezdetleges formában

880 – 500: (korai vaskor, Hallstadt C)

                  Zárt település, a sánc továbbépítése, szellemi kultúra;  halomsíros temetkezés

400 – Kr.u.100: 

                  Kelta kultuszközpont a tovább épített óvárban

Krisztus születése után:

I.sz. vége:

                  A rómaiak megszállják a kelta sáncot, Sajkodon római villa maradványa

VII – VIII. sz.

                  Avar sírok

X. sz.

                 Nagy valószínűséggel a honfoglaló magyarok az Attila-dombon sáncvárat       
                 építenek

 

 

Az apátság

1055:        A templom és a kolostor alapítása Szűz Mária és Szent. Ányos püspök
                  tiszteletére, az alapító oklevél említi mint birtokot az „OROSZ KŐ” helyet

1060 I. András király temetése

III.  Béla  (1173-96) idejéből: A remeteségben pénz-érme előkerülése. Az első biztos időadat a remeteség meglétéről

A Tévesen Sz. László (1077-95) korából keltezett oklevél szerint Orosz nevű nemes Szent. Miklós sziklába vájt kápolnájának birtokot adományoz (Horozkow, cella, capella).
A remeteség első nyoma

1211: Oros (később pannonhalmi apát) birtokösszeíró levelén: Petra Horozcueh

1242: A tatárok a félszigetre (szigetre?) nem tudnak behatolni

1262: Az apátság a veszprémi püspökség helyett az esztergomi érsekség  fennhatósága alá kerül

1267:  IV. Kelemen pápa kiváltságlevelén: cella monachorum vruzku, továbbá Szent Margit egyháza (Ujlak),  Apáti említése 

1270: Szent Miklós egyházának perjelét említik, továbbá az apátság mellett vár is van

1279: Tihany hiteleshely  

1358 Vruzku priorjának utolsó említése. (Lehet, hogy már csak cím?)

1480-tól kezdve kormányzók irányítják a kolostort, részben egyházi személyek, részben       világiak

1521-ben egy kommendátor (kormányzó) az apát címet viseli

1534-ben az egész  apátság vár lesz, címzetes apátok és várkapitányok igazgatják

1701: Az apátság az osztrák Altenburg-i bencés apátság fennhatósága alá kerül 

1719-ben pannonhalmi bencés lesz az apát (Grasso Villeband), az apátság Pannonhalmától függ

1740-60: Felépül az apátság épülete és a templom 

1778: A templom felszentelése

1786: II. József rendelettel felszámolja az apátságot

1802: II. Ferenc császár és király rendelettel visszaállítja az apátságot

l8l7:  A visszaállítás után az első apát (Horváth Pál)

1950: Állami rendelkezés feloszlatja az apátságot, államosítják az épületet

1990: A Bencés Rend átveszi a plébánia vezetését Tihanyban

1994: Az apátság épületét visszakapja a Rend, újra Pannonhalmához
tartozó bencés közösség él Tihanyban

2012. július 1: A Tihanyi Bencés Apátság – a bencés hagyományokhoz hűen – a Magyar Bencés Kongregáció önálló monostora lett

Print Friendly

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.